Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Románské malířství

Románské malířství je součástí románského slohu, který vzniká v několika oddělených centrech bývalého římského impéria. Inspiruje se v antice, karolínské a otónské renesanci. V malířství se uplatňují nástěnné malby. Zde je typický motiv Krista v mandorle. Dále vytváří okna zdobená vitrážemi – (katedrály v Chartres a Poitiers - Francie). V Itálii se též rozvíjí malba desková (Giunta Pisano). V knižní malbě se používá hodně kvašových barev a zlata – materiálem knih je převážně pergamen z oslí kůže.

Románské malířství v Čechách

S dochovanými románskými malbami se můžeme setkat u nás pouze v kostelích. Stejně jako pro celý románský sloh jsou typické biblické motivy ze Starého i Nového zákona a Ježíš v mandorle, tak je to mu i v Českých zemích. Bohatá je i výzdoba knih. Např. v bohatě zdobeném Kodexu vyšehradském z roku 1085 můžeme obdivovat malby zachycující korunovaci Vratislava I. či výjevy ze Starého a Nového zákona. Z dalších knižních maleb vynikají ty v: opisu Gumpoldovi legendy o sv. Václavu, opisu Augustinova spisu De civitate Dei, Codexu Gigas či Sedlecký antifonář z poloviny 13. století.